Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Mammografia i programy profilaktyczne

Krotoszyn ul. DR. W. Bolewskiego 4-8
Budynek A, piętro I
tel. 62 582-12-29
Godziny pracy pracowni

Poniedziałek9:00-18:00
Wtorek8:00-16:00
Środa8:00-15:00
Czwartek8:00-15:00
Piątek8:00-15:00
Uprzejmie informujemy, że Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Krotoszynie ul. Floriańska 10 zmieniło nazwę oraz miejsce wykonywania świadczeń.
Obecnie jest to Pracownia Mammograficzna mieszcząca się w przychodni przy ul. Bolewskiego 4-8 (I piętro) w Krotoszynie.
W ramach Pracowni Mammograficznej wykonujemy:

  1. badania mammograficzne:
   a. nieodpłatne, bez skierowania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi - etap podstawowy),
   b. na podstawie skierowania w przypadku niespełnienia warunków profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka piersi,

  2. pogłębioną diagnostykę finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki).

  1a) Z badań mammograficznych wykonywanych w ramach profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka piersi-etap podstawowy mogą skorzystać pacjentki z roczników 1948 do 1967 tj. 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy, bądź które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2016 pisemne wskazanie (na wyniku badania mammograficznego) do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Badanie mammograficzne jest bezpłatne i nie jest wymagane skierowanie. Program profilaktyczny nie obejmuje kobiet, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
  Pacjentki, które wykonały badanie mammograficzne i otrzymały wynik z zaleceniem wykonania badania USG piersi mogą wykonać badanie w PRACOWNI USG w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie ul Mickiewicza 21 tel. 62 582-14-25. Koszt badania wg cennika, nie jest wymagane skierowanie.
  Pacjentki, które wykonały badanie mammograficzne i otrzymały skierowanie do pracowni pogłębionej diagnostyki w programie profilaktycznym raka piersi mogą umawiać się bezpośrednio w PRACOWNI MAMMOGRAFICZNEJ ul. Bolewskiego 4-8, 63-700 Krotoszyn tel. 62 582-12-29. Szczegóły odnośnie pogłębionej diagnostyki poniżej w pkt. 2.

  1b) Pacjentki, które nie spełniają warunków wymienionych w pkt. 1a) mogą wykonać badanie mammograficzne na podstawie skierowania. Wymóg posiadania skierowania wynika z § 3 ust. 2,3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 poz. 884-tekst jednolity). Pacjentki na podstawie skierowania mają możliwość wykonania badania mammograficznego bezpłatnie bądź odpłatnie. Warunkiem wykonania bezpłatnego badania jest posiadanie skierowanie od lekarza mającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z naszą placówką na świadczenie usług w zakresie badań mammograficznych. Natomiast odpłatne badanie mammograficzne wykonujemy pacjentkom, które posiadają skierowanie od lekarza z adnotacją "pacjent płaci za badanie".
  Skierowanie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • PESEL,
  • pieczątkę imienną lekarza kierującego,
  • pieczątkę nagłówkową z nr umowy z NFZ (w przypadku bezpłatnego badania),
  • cel i uzasadnienie badania,
  • wstępne rozpoznanie kliniczne,
  • informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej.

  Pacjentki, które wykonały badanie mammograficzne i otrzymały wynik z zaleceniem wykonania badania USG piersi mogą wykonać badanie w PRACOWNI USG w Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie ul Mickiewicza 21 tel. 62 582 14 25. Koszt badania wg cennika, nie jest wymagane skierowanie.

2.Pogłębiona diagnostyka wykonywana jest tylko u pacjentek, które wykonały badanie mammograficzne w ramach programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi - etap podstawowy, i u których stwierdzono zmiany wymagające dalszej diagnostyki.
Pacjentki te otrzymują skierowanie z pracowni wykonującej badanie mammograficzne do pracowni pogłębionej diagnostyki w programie profilaktycznym raka piersi. W ramach programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki wykonujemy badanie USG piersi, dodatkowe zdjęcie mammograficzne, biopsję oraz udzielana jest konsultacja onkologiczna. Decyzję o rodzaju badania w ramach pogłębionej diagnostyki podejmuje lekarz.
Pacjentki, które po wykonaniu pogłębionej diagnostyki otrzymały zalecenie wykonania kontrolnego badania mammograficznego po 6 lub 12 miesiącach w poradni specjalistycznej powinny zgłosić się do poradni onkologicznej celu uzyskania skierowania na badanie mammograficzne.

PORADNIA ONKOLOGICZNA
UL. Bolewskiego 4-8
63-700 Krotoszyn
tel. 62 582-12-17
tel. 62 582-13-90


Szkoła Rodzenia:
63-700 Krotoszyn
ul.
tel.
piątek - wykłady 15:30-16:30
piątek - ćwiczenia 16:30-17:30

Powrót