Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Informacje bieżące

2018-05-18 Będzie nowa strona
Przygotowujemy materiał informacyjny, które zostanie zamieszczony na tworzonej od podstaw nowej stronie internetowej SPZOZ w Krotoszynie.
Nastąpi to w najbliższych 2-3 miesiącach. Na nowym portalu internauci znajdą wiele informacji, zaprezentowanych w sposób atrakcyjny i nowoczesny. Przewidziane są również rozwiązania, które pomogą w korzystaniu ze świadczonych przez szpital usług medycznych.


2018-05-18 Uwaga!
O pracy SOR i wieczorynce
Przypominamy: Szpitalny Oddział Ratunkowy krotoszyńskiego szpitala udziela pomocy medycznej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Osoby takie przywożone są karetkami lub zgłaszają się osobiście. SOR nie jest oddziałem, w którym udziela się porad czy przeprowadza badania pacjentów, których stan zdrowia nie kwalifikuje ich do natychmiastowej pomocy. Czytaj więcej

2018-05-18 Posadzimy drzewa
Gdy w kwietniu przygotowywano plac budowy pod nową część szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie konieczne było wycięcie 30 drzew znajdujących się na terenie przyszpitalnego parku i parkingu.
Dlatego SPZOZ w Krotoszynie, we współpracy z Nadleśnictwem Krotoszyn, wczesną jesienią planuje zorganizowanie akcji sadzenia lasu na terenie jednego z leśnictw. Do tego przedsięwzięcia, połączonego z wyjazdem rekreacyjnym, zaproszony zostanie personel szpitala i pracownicy SPZOZ.


2018-05-18 Zwiększamy standard poradni dla kobiet
Zakończono remont dwóch gabinetów lekarskich w poradni położniczo-ginekologicznej w budynku A przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie (I piętro).
Przy każdym z gabinetów powstała kabina higieniczna dla pacjentek. Jest to jedno z działań mających na celu ulepszenie i zwiększenie jakości świadczeń medycznych dla kobiet w ramach poradni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
Czytaj więcej

2018-05-13 Uwaga!
Awaria łącz telefonicznych
Ze względu na awarię łącz telefonicznych w obrębie Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 istnieją problemy w dodzwonieniu się do Wieczorynki oraz Transportu Medycznego. Tymczasowy nr telefonu na Wieczorynkę: 512 358 032 a na Transporty Medyczne 62 588 04 04 wew. 433

Za utrudnienia przepraszamy


2018-05-07 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami SPZOZ w Krotoszynie w oddziałach szpitalnych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Opieki Paliatywnej - Czytaj więcej

2018-02-02 Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych - czytaj więcej

2018-01-25 Aktualne Oferty pracy

Informacje stałe

-
- Informacja dla pacjentów w sprawie skierowań: Ważność skierowań
- Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się publikacja "świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM 2012" Vademecum 2012
- Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia szczegóły
- Nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz transport sanitarny
- Wykaz pracowni specjalistycznych oraz godziny pracy
- Komunikat w sprawie godzin obsługi ubezpieczonych stawiających się osobiście w celu wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Start

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jest zespołem 9 zakładów realizuj±cych świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Z usług SPZOZ korzystaj± mieszkańcy powiatu, województwa wielkopolskiego oraz całego kraju w wypadkach nagłych. Zakład prowadzi politykę ukierunkowan± na potrzeby pacjenta i stara się sprostać oczekiwaniom swoich klientów w każdym zakresie naszej działalności. Misja i całokształt polityki naszej instytucji opiera się na założeniu, że to pacjenci właśnie są w istocie naszym "pracodawcą". By spełnić ich wymagania nieustannie poprawiamy jakość naszych świadczeń, w kategoriach jakości procesów zachodzących w zakładzie, jakości jego struktury, jakości wyniku oraz satysfakcji naszych podopiecznych.