Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Szpital Powiatowy w Krotoszynie im. Marcelego Nenckiego

Szpital Powiatowy realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w lecznictwie stacjonarnym. Świadczenia w lecznictwie stacjonarnym udzielane są w zakresie hospitalizacji w oddziale, rozumianej jako proces diagnostyczno-terapeutyczny trwający od momentu kwalifikacji do leczenia szpitalnego, przyjęcia do leczenia do wypisu pacjenta ze szpitala. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci w stanach zagrożenia życia lub porodu przyjmowani są bez wymaganego skierowania.

Pacjentów kierowanych na hospitalizacje planowane, prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć od godz. 8:30.

Wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne planowanego leczenia szpitalnego usprawni czas przyjęcia, skróci oczekiwanie na przyjęcie, w konsekwencji obniży poziom lęku związanego z przyjęciem i pobytem w szpitalu.

Szpital Powiatowy w Krotoszynie im. Marcelego Nenckiego mieści się w kilku budynkach na terenie miast Krotoszyn oraz Koźmin Wlkp.:

Łączna liczba łóżek Szpitala Powiatowego w Krotoszynie wynosi 241.

Szpital Powiatowy w Krotoszynie współpracuje w zakresie diagnostyki oraz konsultacji specjalistycznych z wieloma instytucjami wojewódzkimi i regionalnymi. Są to: Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Zobacz też:
Przyjęcie pacjenta do szpitala
Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia

Koncepcje rozbudowy szpitala

Powrót