Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Tel. 62 58 21 401 lub 433, 459
Kierownik – lek. med. Mariusz Kowalski
Piel. Oddziałowa – Alina Korczak
sor@spzoz-krotoszyn.pl


Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same. W części przypadków pacjent po uzyskaniu pomocy w SOR może wrócić do domu; pozostali chorzy po wstępnej diagnostyce i leczeniu kierowani są do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych.

Zobacz też:
Cennik usług

Powrót