Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 2/2008

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Z satysfakcją uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2011 roku rozpoczął swoją działalność w rozbudowanej części szpitala Szpitalny Oddział Ratunkowy, przyjmując pierwszego pacjenta. Realizacja Projektu pn.:

"Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie"

to największa inwestycja w powojennej historii naszego szpitala, stanowiąca o spełnieniu części naszych marzeń o nowoczesnej infrastrukturze, postępie technologicznym i dalszym rozwoju.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XII osi priorytetowej „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” i działania 12.1. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.


W dniach 10 i 18 listopada 2011 r. ogłoszono wyniki postępowania na dostawę sprzęty medycznego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrane zostały oferty firm:

Pakiet nr 1
TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2
34-300 Żywiec
w cenie 193 968,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 2
KONKRET
Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A
86-200 Chełmno
w cenie 59 799,60 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 3
Przedsiębiorstwo BAKMED
Pokorski, Świątek Spółka jawna
ul. Gojawiczyńskiej 1/3
93-249 Łódź
w cenie 3 399,84 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 4
STOLTER Sp. Z o.o.
Grubno 63
86-212 Stolno
w cenie 80 751,60 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 5
EMTEL
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
w cenie 4 951,80 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 6
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa
ANMED Przychodzka Maria
ul.H.Kołłątaja 4
62-035 Kórnik
w cenie 20 132,28 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:, Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 7
PPHU PROGRES S.C. ZENON BIAŁAS&RYSZARD KANIEWSKI
ul. Południowa 64
63-400 Ostrów Wlkp.
w cenie 29 332,80 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 8
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
w cenie 211 680,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie.

Pakiet nr 9
MEDIX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kokoryczki 18
04-191 Warszawa
w cenie 69 120,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie.

Pakiet nr 10
BIAMEDITEK Spółka z o.o.
ul. Składowa 12
15-399 Białystok
w cenie 11 664,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Pakiet nr 11
XYLION
Medical Systems Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
w cenie 26 130,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie.

Więcej informacji na temat przetargu:
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=389
Podpisanie umów z wykonawcami i dostawa sprzętu medycznego: do końca grudnia 2011r.


W dniu 21 października 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
na dostawę sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".

Więcej informacji na temat przetargu:
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=389


W dniu 03 listopada 2010 r. w obecności Pana Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki, dyrektor SPZOZ Krotoszyn Pan Paweł Jakubek oraz Pani Monika Grzesiak, Pan Karol Bakalarczyk w towarzystwie Pana Prezesa Macieja Sobczaka przedstawicieli firmy Krodomex sp. z o.o. podpisali umowę na prowadzenie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".

Zawarta umowa opiewa na kwotę brutto 6.511.835,43 PLN.

Na powyższe zadanie SPZOZ Krotoszyn otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.W dniu 26 października 2010 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta firmy:
„KRODOMEX” Sp. z o.o. ul. Rawicka 41 63-700 Krotoszyn w cenie – 6.511.835,43 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Więcej informacji na temat przetargu: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl


W dniu 4 października 2010 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na prowadzenie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".

Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

 1. Przedsiębiorstwo „Begier” Henryk Begier i Synowie Sp.j. Jelonek, ul. Obornicka 8a 62-002 Suchy Las
 2. „TEHAND” SP. Z O.O. ul. Herbowa 4 20-551 Lublin
 3. „KRODOMEX” Sp. z o.o. , ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
 4. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ”EKO-SERWIS” Sp. z o.o. Ul. Nowowiejska 5, 98-200 Sieradz
 5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MAL-POL” Józef Kryś Ul. Kamienna 8 63-700 Krotoszyn.

Komisja przetargowa, przy ścisłej współpracy z firmą WEKTOR sp. z o.o. – firmą pełniącą nadzór inwestorski nad rozbudową, po sprawdzeniu spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie sprawdzenia złożonych kosztorysów ofertowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.


W dniu 1 września 2010 r. SPZOZ Krotoszyn ogłosił przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na roboty budowlane w ramach zadania pn: „ Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”.

Więcej informacji na temat przetargu: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl


W dniu 28 czerwca 2010 r. w Restauracji Ratuszowa miała miejsce konferencja prasowa dotycząca w całości Projektu realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie pn. „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie – II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie”.

Pan Paweł Jakubek - dyrektor SPZOZ Krotoszyn w obecności znakomitych gości, Starosty Krotoszyna Pana Leszka Kulki, Burmistrza Krotoszyna Pana Juliana Joksia, Wójta Gminy Rozdrażew, przedstawicieli Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, przedstawicieli Rady Miejskiej Krotoszyna, przedstawicieli prasy lokalnej, pracowników SPZOZ Krotoszyn, oficjalnie poinformował o rozpoczęciu realizacji Projektu realizowanego ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


W dniu 22 czerwca 2010 r. podpisana została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie".

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EURO, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania udział wzięli następujący wykonawcy:

 • WEKTOR Sp. z o.o., Ul. Radzymińska 183, 03-576 Warszawa,
 • AECOM Sp. z o.o., Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,
 • KOMPLET INWEST s.j., Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11 Listopada 91 K, 66-400 Gorzów Wlkp..

Ta fundamentalna dla inwestycji funkcja przypadła firmie WEKTOR z Warszawy. Umowa na usługę nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę 180.000,00 PLN i trwać będzie do października 2014 roku.

Więcej informacji na temat przetargu: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl


W dniu 21 maja 2010 r. SPZOZ Krotoszyn ogłosił postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

Więcej informacji na temat przetargu: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl


W dniu 12 kwietnia 2010 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez Pana Pawła Jakubka – dyrektora, podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Pana Leszka Sikorskiego – Dyrektora umowa na dofinansowanie projektu pn.

„Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie"


współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach XII osi priorytetowej „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 9.043.424,08 PLN, w tym 6.551.577,29 PLN stanowią koszty kwalifikowane, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 5.568.840,69 PLN. Wkład własny zostanie zabezpieczony ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego wynosi 3.147.004,53 zł oraz ze środków SPZOZ Krotoszyn w wysokości 327.578,86 PLN.

Planowany okres realizacji: od października 2008. do grudnia 2011r.

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Projekt obejmuje rozbudowę budynku szpitalnego umożliwiającą zwiększenie powierzchni użytkowej działającego od 2001 roku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego SPZOZ w Krotoszynie oraz doposażenie tego oddziału w brakujący sprzęt medyczny w celu dalszej poprawy jakości usług medycznych udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w zakresie ratownictwa medycznego.

Krótka charakterystyka rezultatów projektu:

Projekt zakłada osiągnięcie optymalnej funkcjonalności przestrzennej SOR z wykorzystaniem obszaru dobudowanego, jak i wcześniej zmodernizowanych obszarów obecnego oddziału, bez zwiększania obecnej liczby jego łóżek/stanowisk (10), z maksymalnym wykorzystaniem posiadanego już nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia obecnego SOR w Krotoszynie.

SP ZOZ w Krotoszynie będzie realizował Projekt samodzielnie.


Napisali o Projekcie:

 • Rozbudowa szpitala!
  link
 • Krotoszyn: 9 mln zł na inwestycję w SOR
  link
 • Rozbudowa szpitala w sferze marzeń
  02-2010.pdf

Powrót