Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 06/III/2008

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Obecnie SPZOZ Krotoszyn przygotowuje wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający wartość projektu powstałą w wyniku podpisanych umów z wykonawcami robót.


W dniu 31 sierpnia 2012 r. miało miejsce protokolarne odebranie prac związanych z dociepleniem ściany zewnętrznej, ociepleniem dachu nad werandą, ociepleniem dachu poddasza i dodatkowych prac na dachu budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie.

Wykonawcą robót była firma KiK Spółka Cywilna, ul. Wł. Łokietka 2/ 1b, 50-243 Wrocław Wartość zadania wyniosła: 267 562,49 zł brutto.

W tym samym dniu w siedzibie SPZOZ w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2 odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Pana Starosty Leszka Kulki, poświęcona prezentacji działań wykonanych w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie”. Podczas spotkania oficjalnie zainaugurowano zakończenie prac w ramach projektu.

Realizacja Projektu w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie zużycia energii, co poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w regionie i racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.


W dniu 24 maja 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru inspektora nadzoru nad dociepleniem ściany zewnętrznej, ociepleniem dachu nad werandą, ociepleniem dachu poddasza i dodatkowych prac na dachu budynku szpitala w Projekcie.

Funkcję inspektora nadzoru nad regulację instalacji c.o. w Projekcie będzie pełnił:
Zakład Usług Inwestycyjnych Krystyna Włosik
ul. K. Makuszyńskiego 8, 63-400 Ostrów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce w dniu 29 maja 2012r.
Planowany termin zakończenia prac: 31 sierpnia 2012r.


W dniu 10 kwietnia 2012 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie dachu nad werandą, ocieplenie dachu poddasza, dodatkowe prace na dachu budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8 w ramach Projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".

W dniu 08 maja 2012 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy ocieplenia ściany zewnętrznej, ocieplenia dachu nad werandą, ocieplenia dachu poddasza, dodatkowych prac na dachu budynku szpitala przy ul. Bolewskiego 4-8.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została oferta firmy:
KiK Spółka Cywilna, ul. Wł. Łokietka 2/ 1b, 50-243 Wrocław
- w cenie 267 562,49 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.
Więcej informacji na temat przetargu:
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=407

Podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce w dniu 21 maja 2012r.
Planowany termin zakończenia prac: 18 sierpnia 2012r.


W dniu 25 listopada 2011 r. w wyniku zaktualizowania wartości planowanych wydatków, został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, zmieniający całkowitą wartość Projektu na kwotę: 1.302.452,98 zł, w tym dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1.092.409,68 zł.

Aneks uwzględnia również zmianę okresu rzeczowej realizacji Projektu: od 01.12.2008r. do 30.04.2012r.


W dniu 18 listopada 2011r. miało miejsce protokolarne odebranie prac z wiązanych z wymianą stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Bolewskego 4-8 w Krotoszynie.

Wykonawcą robót była firma: Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., Ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

Wartość zadań wyniosła: – 421.837,65 zł brutto


W dniu 31 października 2011r. miało miejsce protokolarne odebranie prac z wiązanych z wymianą stolarki okiennej oraz docieplenie stropów nad wejściem budynków: Przychodni „A” i Przychodni „B” przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie.

Wykonawcą robót była firma: EKOMAX Kot Mariusz, Ul. Długa 123, 42-130 Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała

Wartość zadań wyniosła: 180.657,35 zł brutto


W dniu 28 września 2011r. miało miejsce protokolarne odebranie prac z wiązanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu budynku gospodarczego oraz budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Opieki Paliatywnej przy ul. Bolewskiego 14 w Krotoszynie.

Wykonawcą robót była firma: TERMOTREND Jerzy Kaczmarek, ul. Żeromskiego 2c, 63-400 Ostrów Wlkp.

Wartość zadań wyniosła: 256.099,12 zł brutto


W dniu 14 września 2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił ponowny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania docieplenia poddasza i fragmentów ścian zewnętrznych w budynku szpitala w ramach Projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".

W dniu 04 października 2011r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Więcej informacji na temat przetargu:
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=380


W dniu 14 lipca 2011 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru inspektora nadzoru nad zadaniem robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu w Projekcie.

Funkcję inspektora nadzoru nad regulację instalacji c.o. w Projekcie będzie pełnił:
Zakład Usług Inwestycyjnych Krystyna Włosik
ul. K. Makuszyńskiego 8, 63-400 Ostrów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Więcej informacji na temat:
Rozstrzygnięcie


W dniu 08 lipca 2011 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrane zostały oferty firm:

Pakiet nr 1
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

Pakiet nr 2,3
EKOMAX Kot Mariusz
ul. Długa 123, 42-130 Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała

Pakiet nr 4,5
TERMOTREND Jerzy Kaczmarek
ul. Żeromskiego 2c, 63-400 Ostrów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. wykonawców przedstawiają najniższą cenę.
Więcej informacji na temat przetargu:
BIP

Podpisanie umowy z wykonawcami miało miejsce w dniu 14 lipca 2011r.
Planowany termin zakończenia prac: 30 września 2011r.


W dniu 30 czerwca 2011 r. miało miejsce protokolarne odebranie prac z wiązanych z regulacją instalacji centralnego ogrzewania budynków objętych projektem.
Wykonawcą robót była firma: "Instal" Wykonawstwo i Nadzór Instalacji c.o. i kotłowni Wścisłek Leszek, ul. 700-lecia 34, 88-400 Żnin

Wartość zadania wyniosła: 165.862,72 zł brutto


W dniu 28 czerwca 2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania docieplenia poddasza i fragmentów ścian zewnętrznych w budynku szpitala w ramach Projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".

W dniu 20 lipca 2011r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 , ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ww. postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Więcej informacji na temat przetargu: BIP


W dniu 16 czerwca 2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian, stropów i dachu w ramach Projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".

Więcej informacji na temat przetargu:
BIP


W dniu 13 maja 2011r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru inspektora nadzoru nad zadaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania w Projekcie.

Funkcję inspektora nadzoru nad regulację instalacji c.o. w Projekcie będzie pełniła:
Firma Projektowo Usługowo Handlowa HAWAR W. Warkocz
ul. Ceglarska 40, 63-700 Krotoszyn

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.

Więcej informacji na temat:
plik pdf


W dniu 06 maja 2011 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została oferta firmy:
„Instal” Wykonawstwo i Nadzór Instalacji c.o. i kotłowni
Wścisłek Leszek
ul. 700-lecia 34, 88-400 Żnin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. wykonawcy przedstawia najniższą cenę.
Więcej informacji na temat przetargu:
Wynik
Podpisanie umowy z wykonawcą miało miejsce w dniu 12 maja 2011r.
Planowany termin zakończenia prac: 30 czerwca 2011r.


W dniu 19 kwietnia 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 EURO na wykonanie zadania regulacji instalacji centralnego ogrzewania w ramach Projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie".

Więcej informacji na temat przetargu:
BIP


W dniu 28 grudnia 2010 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez: Pawła Jakubka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III "Środowisko Przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Jerzego Pucha - Zastępcę Prezesa Zarządu, Bogusława Brzostowskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

"Zwiększenie efektywności energetycznej
przez termomodernizację
budynków SPZOZ w Krotoszynie"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Okres rzeczowej realizacji Projektu: od 01.12.2008r. do 31.07.2011r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.545.193,09 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.313.414,12 zł.

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 5 budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie i obejmuje:

  1. Budynek gospodarczy, ul. Bolewskiego 4
  2. Przychodnię "a", ul. Bolewskiego 8
  3. Przychodnię "b", ul. Bolewskiego 8
  4. Szpital, ul. Bolewskiego 4
  5. Zakład opiekuńczo-leczniczy i opieki paliatywnej, ul. Bolewskiego 14
Krótka charakterystyka rezultatów projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną produkty: Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji: 5 sztuk.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji: 4990,9 GJ/rok.

Projekt SP ZOZ w Krotoszynie realizuje samodzielnie.Powrót