Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania SPZOZ w Krotoszynie należy składać na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
tel. (062) 588-04-01
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Skargi i wnioski można składać codziennie w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie SPZOZ.

Ponadto skargi można składać do:

 • organu założycielskiego SPZOZ
  Starostwo Powiatowe
  ul. 56 Pułku piechoty wlkp. 10
  63-700 Krotoszyn
 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:
  NFZ w Poznaniu
  ul. Piekary 14/15
  61-825 Poznań
 • Okręgowa Izba Lekarska - w zakresie działalności lekarskiej
  ul. Nowowiejska 51
  61-734 Poznań
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu
  w zakresie działalności pielęgniarek
  ul. Korczaka 4a
  63-800 Kalisz

  Powrót