Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacja o realizowanych przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Projektach współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie złożył dotychczas 7 wniosków o dofinansowanie, z czego do tej pory podpisał 6 umów o dofinansowanie. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 złożył 4 wnioski, z czego 3 do tej pory otrzymały dofinansowanie oraz 3 wnioski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego wszystkie 3 otrzymały dofinansowanie.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

 • Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
  • Konkurs nr 02/V/2008 - "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie"
  • Konkurs nr 03/V/2008 - "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie"
  • Konkurs nr 04/V/09 - "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 – etap III"
Priorytet III - Środowisko przyrodnicze
 • Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
  • Konkurs nr 06/III/2008 - "Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków SPZOZ w Krotoszynie"
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 • Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
  • Konkurs nr 1/2008 - "Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego"
  • Konkurs nr 2/2008 - "Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap modernizacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie"
  • Konkurs nr 1/2010 - „Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie"

Instytucje zaangażowane w realizację Projektu:

Powrót