Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Oddział chemioterapii dziennej

ul. Bolewskiego 4-8
tel. 62 588-03-90
Kierownik – dr n. med. Grzegorz Świątoniowski
z-ca – lek. med. Waldemar Czech
Pielęgniarka oddziałowa – mgr Paulina Skałecka


Oddział chemioterapii dziennej - 15 stanowiskowy funkcjonuje:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00

Do zadań oddziału chemioterapii dziennej należy udzielanie świadczeń w zakresie onkologii klinicznej w trybie jednodniowym, polegających na:

  • przygotowaniu pacjenta do przyjmowania chemioterapii,
  • podawaniu leków stosowanych w chemioterapii,
  • wykonywaniu badań diagnostycznych związanych z leczeniem nowotworów,
  • ocenie skuteczności leczenia.

Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe na całym świece są wysoce niepokojące. W krajach rozwiniętych choroby nowotworowe i całokształt związanych z tym zjawisk wybijają się na pierwszy plan zarówno w aspekcie typowo medycznym jak i społecznym. W ostatnich dziesięcioleciach notujemy w Polsce spektakularny spadek umieralności z powodów sercowo – naczyniowych. Jest to związane, po pierwsze, z postępem profilaktyki i – przede wszystkim – leczenia (hemodynamika), po drugie – z zapewnieniem szybkiej i wygodnej dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych – na poziomie o wiele niższym niż województwo (w praktyce – kilka powiatów). W przeciwieństwie do tego, w wypadku chorób nowotworowych, przyczyniających się do śmierci coraz większej liczby Polaków, dostępność do świadczeń wysokospecjalistycznych na poziomie niższym niż województwo nie jest wystarczająca. Dotyczy to każdej z metod stosowanych w skojarzonym leczeniu onkologicznym. W sytuacji istnienia bazy materialnej i fachowej kadry medycznej wydaje się celowe organizowanie nowoczesnych a niewielkich ośrodków onkologicznych w ramach szpitali powiatowych, co skutkować będzie lepszą dostępnością do leczenia onkologicznego. W ostatnim pięcioleciu bezwzględna ilość zachorowań na nowotwory złośliwe w powiecie krotoszyńskim przekraczała 250 zachorowań/rok. Do tej liczby należy doliczyć chorych stale leczonych z powodu stwierdzonej już wcześniej choroby nowotworowej i chorych realizujących program specjalistycznych kontroli po leczeniu radykalnym. Odrębna, niesłychanie istotną sprawą jest organizacja sprawnie działającej profilaktyki chorób nowotworowych (głównie rak szyjki macicy i rak piersi). Nie można wreszcie zapominać o mieszkańcach powiatów ościennych, pozbawionych specjalistycznej opieki onkologicznej. Z uwagi na niewątpliwy postęp diagnostyki, nowotwory wykrywane są w coraz wcześniejszym stadium zaawansowania, co umożliwia w znacznym odsetku, ich radykalne leczenie. W planie takiego leczenia chemioterapia przeciwnowotworowa znajduje coraz szersze zastosowanie. Ponadto grupa chorych w stadiach a priori wykluczających postępowanie radykalne oraz chorzy z uogólnieniem nowotworu po leczeniu radykalnym wymagają leczenia paliatywnego z użyciem nowoczesnych metod – takich jak leczenie chemiczne, hormonalne oraz biologiczna terapia celowana. Postępowanie takie wiedzie do chronicyzacji choroby nowotworowej a osiągane przeżycia mierzy się w latach. Co więcej - poprawiana jest jakość życia chorych.


Powrót