Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 04/V/09

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

W dniu 21.09.2009 r. projekt przeszedł ocenę merytoryczną przez Komisję Oceny Projektów z wynikiem pozytywnym. Wynik oceny nie oznaczał jednak wyboru projektu do dofinansowania, co poświadcza umieszczenie Projektu na 4 miejscu listy rezerwowej.

Wartość projektu wynosiła: 15.585.543,18 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR: 10.860. 976,44 zł.

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:
Przedmiotem przedkładanego Projektu jest rozbudowa, przebudowa i doposażenie w 94 sztuki sprzętu medycznego Szpitala Powiatowego w Krotoszynie. Projekt przewidywał dobudowę dwóch dwukondygnacyjnych pawilonów do istniejącego budynku oraz częściową jego przebudowę.

W pierwszym pawilonie, na poziomie pierwszego piętra mieścić się będzie, zgodnie z Projektem:
1. funkcjonalny, zgodny z wymogami prawa, blok operacyjny mieszczący 3 sale operacyjne, z wykorzystaniem nowej powierzchni użytkowej uzyskanej w wyniku rozbudowy jak i całej przebudowanej przestrzeni obecnego bloku. Wyposażenie zmodernizowanego bloku stanowić będzie 81 szt. nowo zakupionego sprzętu oraz posiadane wyposażenie obecnego bloku.
2. zintegrowana z blokiem, nowoczesna centralna sterylizatornia z wykorzystaniem części obecnego wyposażenia sterylizatorni lokalnej bloku.

W drugim pawilonie, na poziomie pierwszego piętra mieścić się będzie, zgodnie z Projektem izba przyjęć z gabinetem zabiegowym. Na piętrze będą się znajdowały szatnie oraz depozyt rzeczy pacjentów. Ponadto na poziomie parteru zlokalizowane będzie pomieszczenie modernizowanej pracowni endoskopii, przeznaczone do badań gastrofiberoskopowych i duodenoskopowych.

Powrót