Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Tel. 62 58 21 412 lub 411
Ordynator – lek. med. Jan Mioduchowski
z-ca lek. med. Jarosław Niewczas
Piel. Oddziałowa – mgr Sylwia Patalas


Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - 6 pełnoprofilowych stanowisk intensywnej opieki medycznej w tym 1 izolacyjne. Pacjenci leczeni są w stanach zagrożenia życia, z urazami wielonarządowymi, wymagający intensywnego nadzoru medycznego.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Powrót