Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Oddział noworodkowy

tel. 62 58 21 211
Ordynator – lek. Jadwiga Kaik
z-ca Katarzyna Chlebowska-Kawka
Pielęgniarka oddziałowa–Halina Karwik


Oddział noworodkowy 20-łóżkowy, w tym 4 inkubatory.
Oddział prowadzony w systemie „rooming–in” pozwalającym na stałe przebywanie matki ze swoim dzieckiem. Personel oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad zdrowym noworodkiem a także zapewnia krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią. Prowadzi resuscytację, tlenoterapię i stabilizację podstawowych czynności życiowych do czasu transportu chorego noworodka do ośrodka wyższego stopnia referencji. W oddziale tym prowadzona jest obserwacja i leczenie miernego stopnia zaburzeń adaptacji poporodowej jak również diagnostyka i leczenie noworodków z hyperbilirubinemią. W zakres działalności oddziału wchodzi również prowadzenie badań przesiewowych, szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień, profilaktyki czynno-biernej noworodków matek HBS(+), profilaktyki choroby krwotocznej noworodków oraz edukacji rodziców w zakresie objętym programami promocji zdrowia. Personel oddziału od października 2002 r. realizuje program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków.


Powrót