Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Przyjęcie pacjenta do szpitala

Pacjenci do leczenia szpitalnego przyjmowani są na podstawie skierowań oraz bez skierowania w stanach zagrażających życiu i zdrowiu.
Pacjenci ze skierowaniem do oddziałów szpitalnych przyjmowani są w Izbie Przyjęć w godzinach 8.30-15.00. Wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie przyjęcia do leczenia szpitalnego skróci je i usprawni jego przebieg.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szpitala.

 1. Skierowanie do szpitala.
 2. Dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.
 3. Legitymacja ubezpieczeniowa:
  • osoba ubezpieczona – powinna posiadać aktualną, podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową,
  • rencista - legitymację rencisty i ostatni odcinek renty,
  • student - aktualną legitymację studencką,
  • rolnik - legitymację lub zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy,
  • członkowie rodziny osób ubezpieczonych - aktualną rodzinną legitymację ubezpieczeniową,
  • osoby bezrobotne - legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie wydawane przez Urząd Pracy,
  • osoba nieubezpieczona - dowód tożsamości, osoba taka pokrywa koszty leczenia.
 4. Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu - jeżeli taką pacjent posiada - także w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków - zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek.
Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą do szpitala:
Pidżama, bielizna osobista, szlafrok, przybory toaletowe, kapcie.

Inne rzeczy, które można posiadać w oddziale.
Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze (z datą ważności do spożycia), produkty, które muszą być przechowywane w lodówce (przeznaczonej dla pacjentów) na oddziale należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem sali. Można zabrać własne sztućce i kubek.

Depozyt.
Rzeczy osobiste oraz wartościowe pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz w każdym Oddziale i odebrać przy wypisie ze szpitala. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione na Oddziale Szpital nie odpowiada.

Osoby odwiedzające.
W każdym Oddziale wywieszony jest regulamin dla odwiedzających, który prosimy przestrzegać.

Informacja o przyjęciu do szpitala:
tel. 062 588 04 04 (szpital przy ul. Mickiewicza
tel. 062 588 03 90 wew. 260 (szpital przy ul. Bolewskiego)

Powrót