Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2015

  • I kwartał 2015 roku – doposażenie oddziału chemioterapii dziennej finansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.
  • I kwartał 2015 roku – rozpoczęcie budowy Zespołu Wejścia Głównego budynku Szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie finansowanego ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej oraz dotacji ze środków Powiatu Krotoszyńskiego i środków własnych SPZOZ.
  • Maj 2015 rok – oddanie do użytku utworzonego na piętrze dwukondygnacyjnego Pawilonu B Szpitala przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie nowoczesnego mieszczącego 3 sale operacyjne bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni finansowanego ze środków budżetu państwa, w formie dotacji celowej oraz dotacji ze środków Powiatu Krotoszyńskiego i środków własnych SPZOZ. Nowa część została wyposażona w stoły operacyjne, zintegrowane lampy operacyjne, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, aparat do znieczulania, defibrylatory, negatoskopy, wózki anestezjologiczne, wózki do transportu chorych, respirator, pompy infuzyjne, chłodziarki oraz zestawy szafek dla bloku operacyjnego a także sterylizatory parowe, sterylizator plazmowy, myjnie automatyczne, myjnię ultradźwiękową, wyposażenie technologiczne strefy sterylnej, czystej i brudnej, stację uzdatniania wody, serwer i oprogramowanie komputerowe do obsługi centralnej sterylizatorni oraz zestawy komputerowe.
  • Odnowienie na kolejne 3 lata Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
  • IV kwartał 2015 roku – zakup ultrasonografu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego, zakup mobilnego stołu zabiegowego dla Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii oraz zakup mikroskopu diagnostycznego dla Laboratorium Centralnego SPZOZ w Krotoszynie finansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.
  • IV kwartał 2015 roku – zakup aparatu USG Logiq e BT12 z wyposażeniem współfinansowane ze środków Fundacji Szpitala Powiatowego w Krotoszynie i środków PZU.
  • Grudzień 2015 rok – rozpoczęcie inwestycji zakupu windy dla obiektu szpitalnego w Koźminie Wlkp. finansowane ze środków Powiatu Krotoszyńskiego.
  • Grudzień 2015 rok – zakup i montaż automatycznej centrali telefonicznej dla SPZOZ finansowane ze środków Powiatu Krotoszyńskiego.
  • Grudzień 2015 roku – rozpoczęcie Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek "Leczenie ran" finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.