Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2012

 • Zmiana lokalizacji Dziennego Ośrodka dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i Poradni rehabilitacyjnej po zmodernizowaniu pomieszczeń ZLU przy ul. Floriańskiej 10.
 • Pozyskanie nowego gastrofiberoskopu - dar UM Krotoszyn.
 • Zakończenie realizacji projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie" współfinansowanego ze środków wspólnotowych.
 • Odnowienie na kolejne 3 lata Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN?EN ISO 9001:2009.
 • Pozyskanie 2 pomp infuzyjnych do zwalczania bólu nowotworowego - dar Lions Club Krotoszyn.
 • Modernizacja infrastruktury sanitarnej budynku szpitala przy ul. Bolewskiego.
 • Budowa parkingów i dróg dojazdowych przy budynku szpitala przy ul. Mickiewicza 21.
 • Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej kompleksu budynków SPZOZ przy Bolewskiego i Młyńskiej.
 • Oddanie do użytku windy w budynku ZOL przy ul. Bolewskiego 14, współfinansowanej przez PFRON i Radę Powiatu.
 • Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny ZOL i ZLU współfinansowane przez PFRON i Radę Powiatu.
 • Zakup ze środków Fundacji "Szpital Powiatowy" bronchoskopu i laparoskopu z systemem elektrochirurgii.
 • Zakończenie rzeczowej realizacji projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie" współfinansowanego ze środków wspólnotowych.