Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2010

  • Uruchomienie oddziału rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej i realizacja umowy z NFZ na stacjonarne świadczenia rehabilitacyjne
  • Rozbudowa i wyposażenie sal intensywnego nadzoru oddziałów wewnętrznego i chirurgicznego
  • Rozpoczęcie realizacji projektu " Rozbudowa i modernizacja SOR" współfinansowanego ze środków wspólnotowych Zakup nowego echokardiografu z kompletem głowic, w tym przezprzełykowej, współfinansowany przez MZ i Starostwo Powiatowe
  • Oddanie do użytku windy w budynku Przychodni przy ul. Bolewskiego 4-8, współfinansowane przez PFRON i Starostwo Powiatowe