Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2007

grudzień

Nowe USG dla Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej. Firma Roche przekazała w darowiźnie aparat USG w wysokości 25 000,00zł

 
grudzień

Zakończono kapitalny.remont pomieszczeń Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego - SOR

 
grudzień

Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktował świadczenia zdrowotne na 2008r. aktualizując oferty z roku 2007.

grudzień

Winda w eksploatacji

grudzień

Odbiór koncepcji architektonicznej i kosztorysu projektu rozbudowy szpitala.

grudzień

Indywidualne negocjacje z lekarzami.

grudzień

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z udziałem obserwatora Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr-a Piotra Śliwińskiego.

grudzień

Konwent Starostów

listopad

Audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001

listopad

Kolejna rozprawa w "sprawie 203". W jej wyniku, zgodnie z wnioskiem SPZOZ powołany został biegły sądowy do rozpoznania sprawy.

 
listopad

Początek negocjacji aktualizacyjnych z NFZ. Negocjacje przedstawicieli WOWNFZ z dyrekcją SPZOZ odbyły się w dniach 22.11.

 
listopad

Awaria Analizatora Parametrów Krytycznych.

listopad

Ogłoszenie konkursu ofert w związku z nową regulacja czasu pracy lekarzy od 1 stycznia 2008

listopad

Początek rozmów z Zespołem Negocjacyjnym Lekarzy. 12 listopad 2007r. Skuteczne odwołanie.

listopad

Ujęty „telefonomaniak”

pazdziernik

Pierwsze w historii szpitala pobranie narządów do przeszczepu

pazdziernik

Spotkanie z Zarządem Związku Zawodowego Lekarzy. Spotkanie z Zarządem Związku Zawodowego Lekarzy miało na celu konsultację zamierzeń dyrektora w związku z nową regulacją czasu pracy lekarzy

 
pazdziernik

Spotkanie z kadrą ordynatorską w związku z czasem pracy lekarzy.

pazdziernik

Przełomowy postęp w perinatalnej diagnostyce ultrasonograficznej

pazdziernik

Kolejne misie z Holandii. Państwo Jacomien Eybersen i Henk Graven z Brummen już po raz trzeciw ciągu ostatnich miesięcy przekazali bardzo miły dar dla dzieci – pacjentów SPZOZ.

 
pazdziernik

Wizyta w Ministerstwie Zdrowia

pazdziernik

Wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka w Szpitalu Powiatowym.

wrzesień

Umowy o pracę wypowiedziało 2 lekarzy oddziału położniczo-ginekologicznego

 
wrzesień

Uroczyste otwarcie nowej sali reanimacyjnej SOR

wrzesień

Diagnostyka laboratoryjna sepsy

wrzesień

Wizyta gości z Düren

wrzesień

Samochód ze starostwa

sierpień

Rekonesans

sierpień

Uzgodnienie założeń koncepcji rozbudowy budynku szpitala przy ul. Mickiewicza

lipiec

Zakup aparatu do automatycznego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

lipiec

Zakup respiratora transportowego firmy Siemens

lipiec

Wizyta w Biurze Pełnomocnika Rządu

lipiec

Ustalenia z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej i Starostą

lipiec

Anestezjolog kierownikiem Bloku Operacyjnego

lipiec

Wzmocnienie zespołu oddziału dziecięcego

czerwiec

Narastający problem kadrowy

czerwiec

II Konferencja naukowo-szkoleniowa ,,Powiatowy Oddział Chirurgiczny” w Krotoszynie

czerwiec

Nawałnica burzowa- trafienie bezpośrednie

czerwiec

Instalacja nowego, nowoczesnego autoklawu w bloku operacyjnym.

czerwiec

Wejście do eksploatacji 2 nowych karetek przewozowych typu Renault Kangoo

 
czerwiec

Transformacja ZRM w Kobylinie

czerwiec

Dzień Dziecka

maj

Zakończenie prac nad programem dostosowawczym budynków szpitalnych i lecznictwa ambulatoryjnego do wymogów przepisów Ministra Zdrowia

maj

Udział lekarzy SPZOZ w solidarnościowej akcji poparcia Ogólnopolskiego Strajku Lekarzy

maj

Instalacja nowoczesnego analizatora parametrów krytycznych w budynku szpitalnym przy ul. Bolewskiego

maj

Oddanie wykonawcy placu budowy przy ul. Bolewskiego 6

maj

Udział lekarzy SPZOZ w solidarnościowej akcji poparcia Ogólnopolskiego Strajku Lekarzy.

maj

Oddanie wykonawcy placu budowy przy ul. Mickiewicza 21

maj

Konsultacja związkowa mająca na celu przedstawienie stanowiska dotyczącego przyjęcia propozycji wysokości bonów towarowych dla pracowników SPZOZ w Krotoszynie przez przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych działających w SPZOZ w Krotoszyn

maj

Misie z Holandii

kwiecień

Konsultacja związkowa, mająca na celu przedstawienie propozycji dofinansowania koloni, obozów i wycieczek szkolnych dla dzieci pracowników na rok 2007 oraz ustalenie wysokości bonów towarowych dla pracowników SPZOZ w Krotoszynie biorąc pod uwagę w

kwiecień

Powrót do starych stawek za dobokaretkę

kwiecień

Rozstrzygniecie postępowania przetargowego na dostawę 2 ambulansów sanitarnych przewozowych oraz dostawę i montaż nowoczesnego autoklawu sterylizacyjnego na blok operacyjny

kwiecień

Delegacja z Düren

kwiecień

Uzgodnienie z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w SPZOZ w Krotoszynie Planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2007r oraz podziału środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej i miesz

kwiecień

Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji Rady Powiatu "Szpital Powiatowy"

kwiecień

SPZOZ w Krotoszynie złożył wniosek o współfinansowanie z Priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Projektu pt.:„Nowa jakość stacjonarnej

marzec

Wizja lokalna w Kobylinie

marzec

Zakup systemów ogrzewania pacjenta ze środków przekazanych dla Szpitala z funduszu prewencji PZU Życie SA Oddział w Poznaniu

marzec

Wizytacja oddziału położniczo-ginekologicznego przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dr hab. med. Mariolę Ropacką

luty

Ciąg dalszy uzgodnień dotyczących wysokości odpisu na ZFŚS w 2007r.

luty

Kolejny wniosek do Fundacji Polsat

luty

Ciąg dalszy uzgodnień dotyczących wysokości odpisu na ZFŚS w 2007 roku

luty

Uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w 2007 roku

luty

Podsumowanie dotychczasowego przebiegu rozmów z TAL&CO Management

styczeń

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

styczeń

Zakup sprzętu koniecznego do ratowania życia

styczeń

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

styczeń

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

styczeń

Zakup ambulansu reanimacyjnego

styczeń

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

styczeń

Wycofanie z użycia pomp infuzyjnych

styczeń

Zakup samochodu koordynatora medycznego dyżuru ratunkowego

styczeń

Nowe łóżka specjalistyczne w OAiIT

styczeń

Kryzys medialny

styczeń

Spotkanie z zarządem ZPIP

styczeń

Wzmocnienie ciągu dyżurowego SOR