Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2006

grudzień

'Wiktoria' w Sądzie Okręgowym

grudzień

Wystąpienie o zgodę konsultanta krajowego

grudzień

Problemat poręczonego kredytu

pazdziernik

Misie z Holandii dla oddziału dziecięcego

pazdziernik

Odznaczenia dla Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Krotoszynie

pazdziernik

Ćwiczenia współpracy ratowniczej

pazdziernik

Audyt certyfikujący System Zarządzania Jakością wg normy PN ? EN ISO 9001:2001

pazdziernik

Uzgodnienia dotyczące sposobu realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń na IV kwartał 2006r. cd

wrzesień

Wizyta w centrali PFRON

wrzesień

Początek uzgodnień dotyczących sposobu realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń na IV kwartał 2006r

sierpień

Zakup 2 sztucznych nerek

sierpień

Adaptacja pomieszczeń RTG

lipiec

Wniosek do Fundacji Polsat

lipiec

Zakup wentylatorów i klimatyzatorów

lipiec

Spotkanie w sprawach geodezyjnych

czerwiec

Sąd Okręgowy sprawa 203

maj

Pozyskanie 2 nowych kardiotokografów położniczych, jako daru Lions Club Krotoszyn 1991

maj

Protest na rozstrzygnięcie przetargu na RTG

maj

Pożar w szpitalu ? to nie były ćwiczenia

maj

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

maj

Zakup 3 nowoczesnych kardiomonitorów wielofunkcyjnych dla obszaru krótkotrwałej intensywnej terapii oddziału ratownictwa medycznego

maj

Realizowany przez Urząd Miejski zakup dla szpitala nowoczesnego, ucyfrowionego aparatu Rtg systemu telekomando, ze środków uchwalonych na ten cel przez Radę Miejską Krotoszyna

maj

Pozyskanie nowego, nowoczesnego inkubatora noworodkowego, jako daru Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

kwiecień

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

kwiecień

Sąd Okręgowy sprawa 203

kwiecień

Powołanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR

kwiecień

Oddanie do użytku po remoncie modernizacyjnym obszaru krótkotrwałej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

kwiecień

Zakup laktatora w związku z programem karmienia naturalnego.

marzec

Konferencja szkoleniowa w zakresie opieki paliatywnej

marzec

Delegacja z Düren

marzec

Szkolenie Sanepidu w Rawiczu

marzec

Przygotowanie materiałów do wniosku Starostwa Powiatowego do PFRON o dofinansowanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitalnym przy ul. Bolewskiego 6

marzec

Otwarcie uroczyste Pracowni TK i Echo

luty

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

luty

Zakończenie negocjacji z WOW NFZ na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne na rok 2006

luty

Konferencja szkoleniowa w zakresie opieki paliatywnej

styczeń

Spotkanie z przedstawicielstwami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Zakładzie

styczeń

Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

styczeń

Początek wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością SZJ wg normy ISO 9001 ? 2000 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

styczeń

Współpraca koncepcyjna z Burmistrzem Koźmina Wlkp. w zakresie wniosku do PFRON o dofinansowanie windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku szpitalnym przy ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp.