Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2005

grudzień

Zakup dopplerowskiego USG - echokardiografu

grudzień

Zakup kardiomonitorów dla pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej

grudzień

Informacja na temat negocjowania SPZOZ w Krotoszynie z WOW NFZ świadczeń zdrowotnych na rok 2006

grudzień

Rezygnacja Eskulapa z wynajmu 2 gabinetów

grudzień

Podpisanie umów wdrożeniowych standardów ISO

listopad

Powiatowego SPZOZ w Krotoszynie w udarach mózgu, postępowaniu około operacyjnym i opiece pielęgniarskiej

listopad

Instalacja stacji uzdatniania wody

listopad

Rozstrzygnięcie przetargu i początek remontu pomieszczeń diagnostycznych SOR za kwotę 277 650,00 zł - 24.11.2005r.

 
listopad

Zakup systemu stołów operacyjnych z mobilnymi blatami firmy Maquet

listopad

Przetarg na tomograf komputerowu rozstrzygnięto ? 15.11.2005r - zakupiono aparat firmy GE za kwotę 889 061,00 zł

 
listopad

Staż szkoleniowy w Dueren

wrzesień

Dotacja MZ ? wyniki

wrzesień

Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dializoterapii.

wrzesień

Nowoczesny aparat RTG ? z miasta i gminy Krotoszyn

wrzesień

Bankowość elektroniczna ? Minibank 24

lipiec

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się kolejna rozprawa pomiędzy NFZ a SPZOZ o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia ratujące życie udzielone pacjentom ze wskazań życiowych w II półroczu 2000r

 
lipiec

Jakość w Zespole Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Krotoszynie

lipiec

Wniosek SPZOZ o dotację MZ

lipiec

Usługi pocztowe

czerwiec

System teleinformatyczny Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej

czerwiec

23-25.06.2005r wizyta Gości ze szpitala św. Augustyna w Dueren.

czerwiec

W SP ZOZ w Krotoszynie Odbyła się planowa, kompleksowa kontrola zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony oraz organizacji i zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej

czerwiec

Konferencja szkoleniowo-naukowa

czerwiec

Zakup i montaż videoendoskopów: gastrofiberoskopu, kolonofiberoskopu i bronchofiberoskopu wraz z torem wizyjnym i oprzyrządowaniem do automatycznego mycia i dezynfekcji

czerwiec

Konkurs na świadczenia w zakresie dializoterapii ? niezaplanowana strata

maj

Zmiana składu Komitetu ds. kontroli zakażeń szpitalnych

kwiecień

Odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego d.s Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego

kwiecień

Czarny Piątek

kwiecień

Planowane zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy Mickiewicza

kwiecień

'Odszedł do domu Boga' umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II.

marzec

Analizator parametrów krytycznych

marzec

Zmiana w uchwale budżetowej Rady Powiatu

marzec

Umorzenie PFRON

luty

Spór pracodawców z dyrektorem WOWNFZ i protest wobec propozycji systemu sprawozdawczości proponowanego przez Prezesa NFZ

styczeń

Zakończenie negocjacji z WOW NFZ na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne na rok 2005

styczeń

Rozpoczęcie działalności Poradni Kardiologicznej w Krotoszynie przy ul. Floriańskiej 10

styczeń

Zakupienie nowoczesnego, używanego ambulansu Mercedes Sprinter.

styczeń

Przedłużenie umowy z NFZ na udzielanie świadczeń profilaktycznych

styczeń

Uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, dotyczące wzrostu wynagrodzenia pracowników oraz wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.