Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2004

grudzień

Nowy ambulans Renault Master

listopad

Zakup aparatu RTG z ramieniem C do chirurgicznego bloku operacyjnego

listopad

Szkolenie dla pielęgniarek 'Wybrane zagadnienia krwiolecznictwa'

 
pazdziernik

Kontynuacja remontu pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

pazdziernik

W Laboratorium Centralnym uszkodzeniu uległ aparat do pomiaru parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

pazdziernik

Projekt 'Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 ? etap I'

pazdziernik

Podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na zakup ambulansu dla PSPR

pazdziernik

Umorzenie PFRON. SPZOZ w Krotoszynie w trybie odwoławczym uzyskał umorzenie składek do PFRON za drugie półrocze 2002.

 
wrzesień

Rozpoczęcie realizacji umowy z NFZ na udzielanie świadczeń profilaktycznych w 'Populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004'

wrzesień

W sali chorych nr 4 oddziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

wrzesień

Projekt 'Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 21 ? etap I'

wrzesień

Wyrok w sprawie dializoterapii

sierpień

Awaria aparatu rtg. z ramieniem C zainstalowanego w bloku operacyjnym szpitala przy ul.Mickiewicza 21

sierpień

SPZOZ przystąpił do konkursu WOW NFZ na udzielanie świadczeń profilaktycznych w 'Populacyjnym programie wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej w Polsce 2004'

sierpień

Negocjacje z WOW NFZ w sprawie rozdysponowania 13,5 mln zł

lipiec

Awaria sterylizatora parowego

lipiec

Spotkanie z Burmistrzem Koźmina Wlkp.

lipiec

Dnia 1 lipca odbyło się I posiedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę od NFZ

czerwiec

Uchwalenie przez Radę Powiatu Strategii Sektorowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Krotoszyńskiego

 
czerwiec

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

czerwiec

Kontynuacja remontu pododdziału pielęgnacyjno-opiekuńczego w Koźminie Wlkp.

kwiecień

Zakończenie zasadniczych prac remontowo-modernizacyjnych w budynku głównym szpitala

kwiecień

Uruchomienie pracowni reutylizacji dializatorów w Stacji Dializ

kwiecień

Przygotowania do przejęcia banku krwi, wymuszonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu

kwiecień

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej 'Program poprawy i rozwoju dializoterapii w 2004 roku'

kwiecień

Przejęcie banku krwi, wymuszone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu

kwiecień

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej 'Program poprawy i rozwoju dializoterapii w 2004 roku'

kwiecień

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi cateringowe dla opieki stacjonarnej SPZOZ w Krotoszynie

kwiecień

Awaria obu używanych w SPZOZ w Krotoszynie gastrorofiberoskopów

marzec

Udział SPZOZ w konkursie na ambulatoryjną wieczorową i świąteczną opiekę lekarską, pomoc wieczorową i świąteczną wyjazdową oraz transport sanitarny dla podopiecznych POZ

marzec

Uchwalenie dotacji na rozbudowę i wyposażenie szpitala przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 1 000 000 zł. w budżecie 2004.

 
luty

Udział SPZOZ w dodatkowym konkursie na dializoterapię

luty

Uchwalenie dotacji na współfinansowanie rozbudowy szpitala przez Radę Miejską Krotoszyna w wysokości 500 000 zł. w budżecie 2004 przy podtrzymaniu intencji kolejnej dotacji o tej samej wysokości w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2005

 
styczeń

Kryzys zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce i Powiecie Krotoszyńskim

styczeń

Karetka "W" w Kobylinie

styczeń

Przekształcenie ZPO w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

styczeń

Rozszerzenie działalności Zespołu Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych

styczeń

Styczeń 2004. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy szpitala pozwalającej na wypełnienie wymogów prawnych w zakresie szpitalnego oddzialu ratunkowego, bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni