Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2003

grudzień

Udział SPZOZ w negocjacjach związanych z konkursami NFZ na świadczenia zdrowotne na rok 2004

grudzień

Zakup reutylizatora do Stacji Dializ

grudzień

Powołanie Zespołu Reagowania Kryzysowego

listopad

Kontestacja warunków ogólnych i szczegółowych konkursu ofert w zakresie lecznictwa stacjonarnego przez Wielkopolskie Porozumienie Pracodawców w Ochronie Zdrowia

listopad

Szpital z Sercem

pazdziernik

Październik 2003. Uzyskanie akredytacji do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie w chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych oraz do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 
wrzesień

Zakup drugiego respiratora typu Bennet

sierpień

Znaczące wyłączenia z eksploatacji łóżek szpitalnych

lipiec

Ćwiczebna symulacja pożaru w głównym budynku szpitala

czerwiec

Dyplomatorium ratowników medycznych w Policealnym Studium Ratownictwa Medyczengo

czerwiec

Kontynuacja szeroko zakrojonego, kapitalnego remontu głównego obiektu szpitalnego przy ul. Mickiewicza 21

maj

Korzystne dla SPZOZ w Krotoszynie rozstrzygnięcie konkursów Ministra Zdrowia na realizację programów profilaktycznych

maj

Uruchomienie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

maj

Zakup nowoczesnego instrumentarium do operacji ortopedycznych

kwiecień

Ankieta satysfakcji pacjenta

kwiecień

Lek na pacjenta

kwiecień

Rozpoczął działalność Narodowy Fundusz Zdrowia.

 
marzec

Podpisanie aneksów do umów na leczenie stacjonarne

marzec

Udział pracowników SPZOZ w spotkaniu z Ministrem Zdrowia

marzec

Wdrożenie Receptariusza Szpitalnego

marzec

Uruchomienie nowego napędu wiertarki ortopedycznej oraz pilarki kostnej wraz kompletem oprzyrządowania na bloku operacyjnym.

marzec

Oddanie do użytku pierwszych 4 sal chorym w oddziałach chirurgicznym i wewnętrznym wraz ze zmodernizowanymi sanitariatami

luty

Kolejna faza konfliktu wokół kontraktów

luty

Zakup w procedurze przetargowej i uruchomienie nowego respiratora w oddziale intensywnej terapii

luty

Zarząd Powiatu dokonał wizytacji remontowanych pomieszczeń szpitala

luty

Przekazanie daru PZU 'Życie'

luty

Eskalacja napięcia wokół kontraktowania świadczeń stacjonarnych w Wielkopolsce

luty

Faktyczna utrata płynności finansowej SPZOZ spowodowana polityką Zarządu Kasy

luty

Szkolenie personelu pielęgniarskiego.

styczeń

Modernizacja izby przyjęć oddziału położniczo-ginekologicznego

styczeń

Redukcja zatrudnienia o 5 etatów w związku z sytuacją finansową SPZOZ

styczeń

Pozytywny wynik kompleksowej kontroli oddziału noworodkowego