Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Organizacja Zakładu

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dz. u. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 2. statutu uchwalonego przez Radę Społeczną i zatwierdzonego przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego
 3. innych obowiązujących przepisów prawnych
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Krotoszynie jest zespołem zakładów, w skład którego wchodzą:
 • Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego
 • Zespół Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych
 • Zakład Leczniczego Usprawniania
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Zakład Opieki Paliatywnej
 • Stacja Dializ
 • Laboratorium Centralne
 • Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 • Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia
Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szpitala powiatowego są:
 1. szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z zespołami ratownictwa medycznego i izbą przyjęć,
 2. oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym
 3. oddział chirurgiczny z pododdziałem urazów narządu ruchu i ortopedii
 4. oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 5. oddział położniczo-ginekologiczny z traktem porodowo-operacyjnym
 6. oddział dziecięcy
 7. oddział noworodkowy
 8. oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
 9. oddział chemioterapii dziennej
 10. blok operacyjny
 11. apteka szpitalna
W skład zespołu poradni specjalistycznych wchodzą następujące poradnie:
 • ginekologiczno-położnicza
 • chirurgiczna
 • diabetologiczna
 • ortopedyczna
 • kardiologiczna
 • urologiczna
 • nefrologiczna
 • alergologiczna
 • reumatologiczna
 • rehabilitacyjna
Zobacz też:
Dyrekcja

Powrót