Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe


Zakup tego sprzętu, wartego 969.840 zł możliwy był dzięki darowiźnie firmy Mahle Polska Sp. z o.o. (500 tys. zł) oraz dofinansowaniu starostwa i gmin powiatu krotoszyńskiego.
Na uroczystości otwarcia pracowni RTG obecni byli m.in.: Stanisław Szczotka – starosta powiatu krotoszyńskiego, Paweł Radojewski – wicestarosta, Leszek Kulka – przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Tomasz Lesiński - burmistrz Kobylina, Franciszek Marszałek – burmistrz Krotoszyna, Dariusz Dębicki – burmistrz Sulmierzyc, radni powiatu krotoszyńskiego.

Firmę Mahle Polska Sp. z o.o. reprezentowali: Tadeusz Karolczak – dyrektor produkcji Mahle Polska i Paweł Lisiak.

Obecni byli również przedstawiciele samorządów z Niemiec i Węgier, zaprzyjaźnionych z powiatem krotoszyńskim, którzy przybyli na obchody 20-lecia istnienia powiatu: dr Fritz Brechtel – starosta Powiatu Ziemskiego Germersheim i dr László Sütó – przewodniczący Związku Gmin Marcali.

Uroczystość otwarcia pracowni RTG poprowadził dyrektor SPZOZ w Krotoszynie - Krzysztof Kurowski, który przedstawił zebranym charakterystykę nowego aparatu.

Obecni byli również: lek. Mieczysław Pełko - zastępca dyrektora ds. medycznych i Dariusz Markowski - zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych oraz personel Zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej na czele z jego kierownikiem lek. Piotrem Wrońskim i jego zastępcą - Ryszardem Ratajczakiem.

Nowy sprzęt pobłogosławił i poświęcił ks. Piotr Woźniak, kapelan krotoszyńskiego szpitala. Wstęgę przecinali poszczególni, zaproszeni goście. Nastąpiła krótka prezentacja pracy aparatu.

Po otwarciu pracowni zebrani udali się na plac rozpoczętej budowy nowej części szpitala, zwiedzili także Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Laboratorium Centralne.


Powrót