Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Zmiany w polityce informacyjnej SPZOZ w Krotoszynie


Na konferencji obecni byli: Krzysztof Kurowski - dyrektor SPZOZ w Krotoszynie oraz Dariusz Markowski, zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych.

Podczas konferencji mówiono m.in. o:

- powstającej nowej stronie internetowej szpitala

- zasadach dotyczących współpracy z mediami

- informatorach, jakie redagowane będą dla pacjentów oraz osób odwiedzających chorych w szpitalu

- potrzebie archiwizowania materiałów historycznych dotyczących dziejów szpitala oraz zabezpieczenia dawnych sprzętów medycznych dla celów edukacyjnych. Jako jedne z pierwszych eksponatów zaprezentowano dawne - używane w szpitalu - igły oraz strzykawki, porównano je do dzisiejszego sprzętu jednorazowego użytku.

Powrót