Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17


Postępowania przetargowe prowadzone w ramach realizacji Projektu można śledzić na stronie http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienia.html

Linki do postępowań:

 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-10-dostawa_aparatury_medycznej_i_sprzetu.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-12-dostawa_sprzetu_medycznego.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-16-dostawa_aparatury_medycznej_i_sprzetu.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-19-dostawa_aparatury_medycznej_do.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-21-dostawa_aparatury_medycznej.html  W marcu 2018 r. wyłoniono większość wykonawców dla dostaw aparatury medycznej i sprzętu w ramach Projektu. Niestety nie wszystkie postępowania przetargowe udało się rozstrzygnąć w całości – niektóre części zamówień zostały unieważnione ze względu na brak jakichkolwiek ofert lub ze względu na znaczące przekroczenie kwot, jakie SPZOZ zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówień. Koniecznym stało się powtórne ogłoszenie postępowań przetargowych, zmierzających do wyłonienia wykonawców dla dostawy aparatury medycznej i sprzętu w ramach projektu – na części nierozstrzygnięte w pierwszych przetargach.


  Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych firmy wyłonionych w pierwszej turze przetargów:


  DTECH/1/12/17  Pakiet nr 1

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 90 046,00 zł brutto  Pakiet nr 2

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 19 476,01 zł brutto


  Pakiet nr 3

  Kalmed Iwona Renz

  ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań

  cena: 78 084,00 zł brutto


  Pakiet nr 4

  PHU Technomex Sp. z o.o.

  ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

  cena: 93 476,63 zł brutto


  Pakiet nr 5

  Kalmed Iwona Renz

  ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań

  cena: 23 252,40 zł brutto


  Pakiet nr 6

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 31 321,00 zł brutto


  Pakiet nr 7

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 7 995,00 zł brutto


  Pakiet nr 8

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 44 847,00 zł brutto


  Pakiet nr 9

  PHU Technomex Sp. z o.o.

  ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

  cena: 60 349,99 zł brutto


  Pakiet nr 10

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 29 798,00 zł brutto


  Pakiet nr 11

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 23 919,00 zł brutto


  Pakiet nr 12

  Meden Inmed Sp. z o.o.

  ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  cena: 16 245,00 zł brutto


  DTECH/1/13/17


  Pakiet nr 2

  Famed Żywiec Sp. z o. o.

  ul. Fabryczna 1, 34- 300 Żywiec

  cena: 1 109 856,36 zł brutto


  Pakiet nr 6

  PPU GROVIS Bogdan Grochowski, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin

  cena: 10 929,60 zł brutto


  DTECH/1/14/17


  Pakiet nr 1

  Dräger Polska Sp. z o.o.

  ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

  cena: 22 015,80 zł brutto


  Pakiet nr 2

  Dräger Polska Sp. z o.o.

  ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

  cena: 120 694,32 zł brutto


  Pakiet nr 3

  Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak

  ul. Trawnik 26a-28, 85-376 Bydgoszcz

  cena: 144 720,00 zł brutto


  Pakiet nr 4

  PROMED Spółka Akcyjna

  ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

  cena: 14 796,00 zł brutto


  Pakiet nr 5

  Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak

  ul. Trawnik 26a-28, 85-376 Bydgoszcz

  cena: 106 920,00 zł brutto


  Pakiet nr 6

  CORMED MD Kornelia Lisiewska

  ul. Sienkiewicza 6b/32, 83-000 Pruszcz Gdański

  cena: 135 000,00 zł brutto


  DTECH/1/16/17


  Pakiet nr 3

  Dräger Polska Sp. z o.o.

  ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

  cena: 138 627,00 zł brutto


  DTECH/1/18/17


  Pakiet nr 1

  EMTEL Śliwa spółka komandytowa

  ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

  cena: 55 501,20 zł brutto


  Pakiet nr 3

  Paramedica Polska sp. z o.o. sp. k.

  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa

  cena: 257 763,38 zł brutto


  Pakiet nr 4

  Dräger Polska Sp. z o.o.

  ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

  cena: 59 855,76 zł brutto


  Pakiet nr 5

  MEDIMA Sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

  Cena: 82 620,00 zł brutto


  Więcej informacji na temat przetargu: http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienia.html


  Podpisanie umów z wyżej wymienionymi wykonawcami nastąpiło na przełowienie marca i kwietnia 2018 r.


  Dodatkowe postępowania dla nierozstrzygniętych części zostały opublikowane pod numerami DTECH/1/5/18 oraz DTECH/1/6/18.


  Druga tura przetargów przyniosła pozytywne rozstrzygnięcia i wybrano wykonawców dla wszystkich części. Wyniki postępowań pojawiły się na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Wybrani wykonawcy:


  DTECH/1/5/17


  Pakiet nr 1

  Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska

  ul. Kresowa 5, 46‐100 Namysłów
  cena: 10 054,80 zł brutto


  Pakiet nr 2

  Famed Żywiec Sp. z o.o.

  ul. Fabryczna 1, 34‐300 Żywiec
  cena: 165 192,05 zł brutto


  Pakiet nr 3

  "Konkret" Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz sp. j.

  ul. Dworcowa 15A, 86‐200 Chełmno

  cena: 110 801,52 zł brutto


  Pakiet nr 4

  Milasystem Mirosław Czech

  ul. K. I. Gałczyńskiego 9, 45‐523 Opole

  cena: 149 834,88 zł


  DTECH/1/6/17


  Pakiet nr 1

  Medinco Polska Sp. z o.o. Sp. k.

  ul. Sarmacka 5/31, 02‐972 Warszawa

  cena: 349 000,00 zł brutto


  Pakiet nr 2

  Medicor – Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o.

  ul. Jana Kilińskiego 233, 93‐133 Łódź

  cena: 38 920,00 zł brutto


  Pakiet nr 3

  Medim Sp. z o.o.

  ul. Puławska 45, 05‐500 Piaseczno

  cena: 262 488,55 zł brutto


  Pakiet nr 4

  BTL Polska Sp. z o.o.

  ul. Leonidasa 49, 02‐239 Warszawa
  cena: 29 376,00 zł brutto


  Pakiet nr 5

  PHU Technomex Sp. z o.o.

  ul. Szparagowa 15, 44‐141 Gliwice

  cena: 23 076,65 zł brutto


  W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego w dniu 5 lutego 2018 roku w Krotoszynie została zawarta umowa na realizację działań promocyjno – informacyjnych w ramach zadania Promocja projektu pn. "Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny” z firmą:


  Adam Tyrakowski Przedsiębiorstwo ADAM-1 Import-Eksport

  ul. Koźmińska 17B 63-700 Krotoszyn


  Realizacja zadania obejmowała:


  a. zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tabliczek pamiątkowych 10 szt.

  b.zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych 450 szt.

  Odbiór z realizacji zadania nastąpił dnia 28.02.2018 r.
  Tablica pamiątkowa:


  Naklejka na urządzenia medyczne:


  W dniu 21.12.2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, jako Beneficjent reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kurowskiego –Dyrektora, podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, reprezentowanym przez panią Agnieszkę Juskowiak – zastępcę Dyrektora Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

  „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup następujących wyrobów medycznych:
  aparat usg-1 szt., fotel ginekologiczny-3 szt., kolposkop-1 szt., aparat do znieczulania-1szt., histeroskop-1szt., bilirubinometr-1 szt., inkubator zamknięty-2szt., stanowisko do resuscytacji noworodków -2szt.,pulsoksymetr-1 szt., stanowisko do pielęgnacji noworodków-6 szt., lampa do fototerapii noworodków-1 szt., kardiomonitor-3 szt., aparat EKG-2 szt., defibrylator-3 szt., respirator-1 szt., waga łóżkowa-2 szt., pompa infuzyjna-23 szt., stacja dokująca do pomp-2 szt., fotel do chemioterapii-1 szt., łóżko szpitalne-104 szt., łóżko szpitalne dziecięce-14 szt., łóżeczko szpitalne dziecięce-6 szt., szafka przyłóżkowa-104 szt., lampa do fototerapii światłem dziennym-2 szt., szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej -4 szt., szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej -2 szt., szyna do ćwiczeń biernych stawu skokowego -1 szt., stół do masażu i rehabilitacji -2 szt., wanna do automatycznego hydromasażu strefowego -1 szt., urządzenie do integracji sensorycznej-1 szt., bieżnia rehabilitacyjna -1 szt., urządzenie do stymulacji stopy opadającej -2 szt., urządzenie do rehabilitacji dłoni i palców -1 szt., aparat do elektroterapii-1 szt., rotor elektryczny do aktywnej i biernej rehabilitacji kończyn -2 szt., mobilne krzesło do higieny -1 szt., aparat do masażu uciskowego-1 szt., stół do pionizacji -1 szt., stół do terapii ręki -1 szt., aparat do magnetoterapii -1 szt., urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu-1 szt.

  Ponadto celem ubiegania się o dofinansowanie koniecznym było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z załącznikami.

  Celem wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji koniecznym sfinansowanie odpowiednich narzędzi informacyjno - promocyjnych.

  Projekt dotyczy świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego, i mięśniowego) oraz świadczeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, neonatologii, pediatrii, a także w zakresie opieki długoterminowej.
  Projekt obejmuje zakresem następujące komórki organizacyjne SPZOZ w Krotoszynie:
  1) Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego

  • przy ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn:
   • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym
   • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii,
  • przy ul. Bolewskiego 4-8, 63-700 Krotoszyn:
   • Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Traktem Porodowo - Operacyjnym,
   • Oddział Dziecięcy,
   • Oddział Noworodkowy,
   • Oddział Chemioterapii Dziennej (Oddział Onkologii Klinicznej),
  • przy ul. Stęszewskiego 9-10, 63- 720 Koźmin Wlkp.:
   • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej;
  2) Zakład Leczniczego Usprawniania w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego 4-8, 63-700 Krotoszyn:
  • pracownia fizykoterapii,
  • pracownia kinezyterapii dorosłych,
  • pracownia hydroterapii;
  3) Zespół Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych przy ul. Bolewskiego 4-8,63-700 Krotoszyn:
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna;
  4) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14, 63-700 Krotoszyn.

  Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim poprawę infrastruktury SPZOZ w Krotoszynie (cel główny), co przyczyni się do:

  • zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dobrej jakości usług zdrowotnych,
  • zmniejszenia obserwowanych w Wielkopolsce nierówności w zakresie ochrony zdrowia,
  • poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu-zasobów pracy,
  • zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • poprawy ergonomii pracy i poziomu bezpieczeństwa personelu medycznego,
  • podniesienia jakości świadczonych usług, poprawy efektywności działania SPZOZ w Krotoszynie, poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, lepszego wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego,
  • wzrostu gospodarczego regionu (cele szczegółowe).

  Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji projektowanego przedsięwzięcia, mierzonymi konkretnymi wielkościami, będą następujące produkty projektu:

  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 2 026 508,06 zł
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 311 szt.

  Korzyści, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, mierzone będą następującym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego:

  • Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem – 8.930 osób w 2019 roku

  Całkowita wartość Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 3 925 535,14 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych: 3 924 305,14 PLN.
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 335 659,36 PLN. Wkład własny, w wysokości 588 645,78 PLN, zostanie pokryty ze środków własnych SPZOZ w Krotoszynie.
  Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: czerwiec 2018 r.


  W dniu 09.11.2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i tym samym podjęłą decyzję o przyznaniu dofinansowania naszego Projektu.


  W dniu 18.10.2017r. SPZOZ w Krotoszynie otrzymał informację o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.


  W dniu 31.07.2017r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym i przeszedł do dalszego etapu oceny tj. do oceny merytorycznej.


  W dniu 08.05.2017r. SPZOZ w Krotoszynie złożył wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pn.:

  „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”

  w ramach Konkursu nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
  Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
  Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
  Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

  Powrót