Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Zakład Opieki Paliatywnej

ul. Dr Wł. Bolewskiego 14
tel. 62 588-03-98 wew. 225
Kierownik: mgr Barbara Krzyżańska
Zastępca kierownika: Danuta Deringer
Zakład Opieki Paliatywnej - łóżek 5


Opieka paliatywna jest całościową, wszechstronną opieką nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieka paliatywna obejmuje swym zakresem przede wszystkim:

  • zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych,
  • pielęgnację, rehabilitację, opiekę psychologiczną,
  • łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych.

W Zakładzie Opieki Paliatywnej jest świadczenie opieki nad pacjentami w stanach terminalnych, wymagających stałej opieki medycznej oraz pomoc rodzinom tych pacjentów w nowej i trudnej dla nich sytuacji.

Do Zakładu Opieki Paliatywnej pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zakład opieki paliatywnej. W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.

Godziny planowych przyjęć pacjentów do zakładu: 8:00-15:00
Powrót