Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Cele Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie

Misja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

"Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na problemy naszych pacjentów"

Dyrekcja i pracownicy Zakładu podejmują nieustające działania w zakresie identyfikacji wymagań i ciągłej analizy potrzeb pacjentów oraz dążą do ich zaspokojenia, co zawarte zostało w Polityce Jakości Zakładu, jak również w procedurach procesów związanych z realizacją świadczeń na rzecz pacjentów.

Polityka Jakości Zakładu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie świadczy usługi medyczne dla każdego pacjenta wymagającego fachowej pomocy medycznej w zakresie możliwości organizacyjnych Zakładu.

Naszym celem jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie jakości, przy pełnej satysfakcji wszystkich naszych pacjentów.

Aby osiągnąć powyższy cel:

  • traktujemy każdego pacjenta indywidualnie – każdy pacjent wyraża zgodę na zaproponowany tok leczenia oraz zostaje zapoznany z Kartą Praw Pacjenta,
  • stwarzamy lepsze warunki pobytu dla naszych pacjentów poprzez modernizację wyposażenia i sprzętu medycznego oraz poprawę warunków pobytu pacjentów w szpitalu,
  • doskonalimy System Zarządzania Jakością poprzez analizę i modyfikację realizowanych w SP ZOZ procesów.
  • podnosimy kwalifikacje i umiejętności wszystkich pracowników zakładu poprzez szkolenia, kursy, specjalizacje, a także samokształcenie.

Powyższe działania zostały ocenione 10–12 października 2006 roku przez przedstawicieli Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, podczas audytu certyfikującego.

W dniu 23 listopada 2006 roku Audyt certyfikujący System Zarządzania Jakością wg normy PN – EN ISO 9001:2001 został zaopiniowany pozytywnie przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC w Warszawie.

W dniu 28 listopada 2007 roku przedstawiciele Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzili I audyt nadzoru, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Niezgodności podczas audytu nadzoru nie stwierdzono.

W dniu 21 listopada 2008 roku przedstawiciele Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzili I audyt nadzoru, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Niezgodności podczas audytu nadzoru nie stwierdzono.

Wszelkie działania realizowane na rzecz pacjentów wykonywane są zgodnie z aktualną wiedzą i standardami w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji.

Stała gotowość podejmowania nowych wyzwań i wychodzenia naprzeciw zmianom pozwala świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.

Współpraca z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami zapewnia lepsze zaspokajanie potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów.

Powrót